Frans Brocatus

Bittere rijst (1996 - Wel - Bergen op Zoom - Nl)

Opvallend is het veelvuldig gebruik van tweeregelige strofen. Die geven aan de gedichten
een apart cachet. De strofen passen namelijk uitstekend bij de bezwerende toon die veel
gedichten eigen is. Bovendien denkt de lezer in eerste instantie aan korte, afgeronde delen,
maar bij nader inzien blijken de strofen heel dikwijls een onderlinge samenhang te vertonen.

(Michel de Koning - Brabants Nieuwsblad)

Persoonlijkheden en landschappen uit het verleden zijn de voornaamste onderwerpen in zijn
recente gedichten. Brocatus geeft via hen, op diverse manieren, zijn eigen verbondenheid
met de aarde aan. Het is alsof de dichter zich identificeert met deze personen en hij zichzelf
aanmaant tot onderzoeken, sturen en scheppen. Er valt allerhande in deze gedichten te
ontdekken.

(Y.Né - Dagblad De Stem)