Frans Brocatus

WEERSVOORSPELLING

Een weersvoorspeller heeft een poging ondernomen

om mist op een felgekleurde weerkaart te tekenen.

Vooraleer hij de voordeur van het huis waarin ze wonen

sluit, vraagt hij aan zijn vrouw of ze hem wil vergezellen.


Zij aarzelt,haakt dan haar arm in de zijne, de laarzen

die ze dragen hebben ze samen in een andere stad

gekocht. Er waait een vlijmscherpe noordoostenwind,

in een mistgordijn lost eerst zijn dan haar schaduw op.

 

(F.A.Brocatus – gepubliceerd in Vierkant, uitg.Ambilicious, nov.2022)