Frans Brocatus

OGENBLIKKEN

                voor Pien Storm van Leeuwen (1945 - 2020)

 

We bereiden ons voor op het ogenblik

dat we elkaar niet meer kunnen spreken.

 

Onze woorden, onze zinnen verschuiven in

tragere landschappen: bomen, beken, dreven,

 

vennen, weiden, wolken. We zullen het altijd

blijven delen ook als we elkaar niet meer zullen

 

spreken. Onze handen verstillen. In lijnen,

in rimpelingen ontstaan vijvers. Ze zullen

 

bewaren wat we schreven, ze zullen vasthouden

wat we zwegen in een veelvoud van ogenblikken.

 

(F.A.Brocatus - ongepubliceerd)