Maand gedicht februari 2019

FEBRUARI

 

het smelten zoals jij van sneeuw

tot wortel geen jaarringen aantast.

 

met bedekte mond slijp ik weer

de pennen in de traagzame inkt

van weilanden uitgestrekte stilte.

 

wij ontbreken onze handen liggen

gedicht ontwapend en gezilverd.

 

 

(F.A.Brocatus - uit: "Kroonvuur" - WEL - Bergen op Zoom, 2002)

Maand gedicht januari 2019

IK HAD EEN BOOM IN GEDACHTEN

 

Ik had een boom in gedachten

toen ik het huis verliet. Ik paste

mijn pas aan. Bruingele bladeren

 

waaiden voor mijn voeten weg.

Ik had een boom in gedachten,

ik voelde hoe iemand over mijn

 

schouder meekeek. Een straat opende

zich onder bruingele bladeren. De boom

die ik in gedachten had stond voor mij

 

toen ik een stem hoorde en opkeek.

 

(F.A.Brocatus - ongepubliceerd - jaarwisseling 2018 /2019)

Maand gedicht december 2018

KORT STAAN DE DAGEN

 

Kort staan de dagen kaal

in hun bomen aan takken

groeit donker en winter.

 

Maar mijn oog gloeit, zorgvuldig

kies ik, sprokkel decemberhout

en vlecht deuren uit vleugels,

 

van vogels leg ik het herfsthart

te vinden in het nestwarme huis

van klokken en kamers.

 

(F.A.Brocatus - uit: "Rozenoog, zeekelk" - WEL - Bergen op Zoom, 2006)

Maand november 2018

NOVEMBER

 

het weifelende winterkorengroen en

lijsters aan de bottels van rozen.

 

wij horen slachtmessen

op slijpstenen onze kelen

verstenen in de melk van mist.

 

jij ziet hoe de tijd omkeert bomen

zetten hun wortels in de wolken.

 

(F.A.Brocatus - uit: "Kroonvuur"- WEL - Bergen op Zoom, 2002)