Frans Brocatus

Kroonvuur (2002 - Wel - Bergen op Zoom - Nl)

Het “kroonvuur”, de bosbrand die overslaat tussen de kruinen van de bomen, is het huis en de stem van Frans A.Brocatus, die overslaat op zijn publiek.

(Erik Heyman)

Brocatus is de dichter die schrijft met het penseel, die beitelt met woorden, die het werk van anderen nauwkeurig observeert en dan hertekent.

(Rose Vandewalle)

Poëzie van een ongewone muzikaliteit, soepel, weerbarstig en zwanger van geheimen.

(Menno Wigman)