Frans Brocatus

Het brood, de roos, de monnik (2009 - Wel - Bergen op Zoom - Nl)

Met deze bundel zet Brocatus een nieuwe periode in zijn dichterschap in. De titel zegt alles al. In zijn drievuldigheid verwijst hij naar respectievelijk de materie; de dimensie van de schoonheid en de kunst; de spirituele waarden. Je hoeft niet van katholieke huize te zijn om de heilige drievuldigheid en de transcendentie van brood en lichaam te kunnen zien.
Compositorisch grijpt Brocatus terug op het beproefde recept van “Ruiters in regenblauw”. We hebben immers opnieuw te maken met een bundel in een bundel, met splitsing. Alleen is nu de getalsymboliek sterker aangezet en vraagt hij nog meer aandacht voor de essentie van zowel de waarneembare werkelijkheid als de religieuze verdieping die nodig is om de realiteit
te duiden en een plaats te geven. De geestelijke waarden zijn duidelijk belangrijker maar kunnen niet zonder de concrete zintuiglijke gewaarwording en ja sensitiviteit blijft nu eenmaal één van Brocatus’ kenmerken.

(Albert Hagenaars)

De bundel is het derde, en laatste deel van een trilogie die in 1998 begon met “Ruiters in regenblauw”, en in 2002 werd verdergezet met “Kroonvuur”. De bundels kunnen ook perfect afzonderlijk gelezen worden.

(Frans A.Brocatus)