December 2013

HOU HAAR GEUR GEHEIM

Hou haar geur geheim en oogst

haar in de heupen

van langerdurende bomen.

 

Luister naar de nesten 

in de traagste beukenkruinen.

Zwaluw een boodschap

 

naar haar, kleur

koningsblauw, schuil in

wierookgrijs. Hang 's nachts

 

een paardenharen mantel over

de boomruggen. Baken het dagland,

het avondland af met haar geur.

 

(F.A. Brocatus - uit: Sanguines - ongepubliceerd)